*Welna-Werkschuur Eerste houtstapelbouwproject met hout uit eigen bos. Dit project kwam voort uit verschillende ontwikkelingen die zich op het Landgoed Welna afspeelden:
- het bosbeheer op het landgoed was nauwelijks kostendekkend door de lage houtprijzen
- het waardevolle naaldhout werd samen met het laagwaardige hout verkocht en verwerkt waardoor de kwaliteit ervan verloren ging
De optelsom van deze ontwikkelingen leidde tot het idee om het hoogwaardige hout uit de FSC® bossen van Welna te gaan gebruiken voor houtstapelbouwprojecten. Als pilot werd in 2003 op het landgoed zelf een gebouw neergezet dat vervolgens werd verhuurd aan een zorginstelling als dagopvang voor verstandelijk gehandicapten. Het project werd daarna uitgebreid. Andere gecertificeerde boseigenaren zoals Landgoed Tongeren, Staatsbosbeheer en het Kroondomein gingen meedoen. Hoogwaardig Nederlands hout hoeft nu niet meer in de bulk van kist- en papierhout te verdwijnen maar krijgt een meerwaarde door er een hoogwaardig product van te maken in de vorm van houtstapelbouwprojecten waarbij de hele keten van houtverwerking wordt betrokken. Hiervoor kreeg Welna BouwHout in 2005 de SBNL NATUURPRIJS.