Welna-BouwHout richt zich op het realiseren van Hout(Stapel)Bouw projekten met hoogwaardig lokaal hout, FSC®C016391 Het hout uit de FSC® goedgekeurde bossen van Landgoed Welna en omgeving biedt uitstekende constructiemogelijkheden voor mooie en duurzame toepassingen. Sinds 2004 zijn wij bezig het eigen hout een hoogwaardiger bestemming te geven door het hout toe te passen in houtstapelbouw projekten. Welna-BouwHout werkt sindsdien aan een netwerk van professionals om de unieke keten “van boom tot huis” op te zetten, waarbij het hele proces van de fabricage van het gebouw kan worden gevolgd.
Daarnaast werken wij met architekten die geheel op maat de bouwtekening kunnen maken; van zware constructieonderdelen, logwanden, daksporen, kozijnen en deuren tot vloerdelen naar keuze. Het hele proces van uw fabricage van de woning kunt u bij ons blijven volgen.
Veluws hout, lokaal verwerkt en toegepast in de directe omgeving, is zeer milieuvriendelijk. De CO2 uitstoot tijdens het transport is minimaal, ook wanneer je het in een ruimer perspectief ziet: Nederland voorziet slechts voor 8% in zijn eigen houtbehoefte. Wij vinden dat wij er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk eigen hout op de markt te brengen, zeker als het gaat om kwaliteitshout. Het Nederlandse bos kan daarmee een bijdrage leveren aan een verbeterde grondstoffen- en energiehuishouding in de wereld.