Levering

De levering van het totale bouwpakket vindt plaats via de aannemer die aan ons doorgeeft op welk tijdstip de bouwonderdelen moeten worden afgeleverd op de bouwplaats. Eerst worden de houtstapelbouw elementen (wanneer het volume groot genoeg is) in een zeecontainer droog opgeslagen geleverd. Als de bouw vordert komen de dakspanten en het overig constructiehout. Als laatste wordt op afroep het afwerkhout voor de wandbetimmering, kozijnen, ramen en deuren bezorgd. De levering van de houtstapelbouwelementen vindt tezamen plaats met een zeer gedetailleerde werktekening en stukslijst van de houtonderdelen.

"De storm maakt een gat maar dan heb je ook wat"

oud bosbouw gezegde