Kennis

Bestemmingsplannen, subsidies, welstand, bouwvergunningen etc. zijn even zovele beperkende factoren bij het smeden van uw plannen. Welna-BouwHout kan u op efficiente wijze met de juiste instanties in contact brengen die u van een vakkundig advies kunnen voorzien. In een zogenaamd leveringsprotocol tussen aannemer en Welna-BouwHout wordt beschreven aan welke kwaliteitseisen het product moet voldoen, welke onderdelen geleverd worden, de verantwoordelijkheden van Welna-BouwHout en de aannemer, en de levertijd cq betalingstermijnen. Zo is de klant verzekerd van een uitstekend product van Veluwse bodem.

"legt men zich in de rigting van den wind met den rug naar de plaats vanwaar hij komt, zoo heeft men de laagste plaats (van de luchtdruk) aan de linkerhand, even als bij de orkanen..."

Buys Ballot 1860