Duurzaam

Het nieuwe denken over milieu en natuur stimuleert het gebruik van streekeigen hout. Het hout komt uit verantwoord beheerde bossen die zijn gecertificeerd volgens het FSC® principe (http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc/de-fsc-principes). Het transport wordt tot een minimum beperkt en bevordert de samenwerking met lokale partners.

De kennis die Welna-BouwHout heeft van bosbeheer is een extra waarborg voor de duurzaamheid van ons product. Welna-BouwHout betrekt het te verwerken bouwhout uitsluitend uit bomen die door het bedrijf zijn geselecteerd en goed worden bevonden om in uw huis te worden verwerkt.

"Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit ."

Oleg Popov